PALUDI-CULTURE LANDSCAPE MACHINE

MSc Thesis report by Ruud Hesselink [ruudhesselink94@gmail.com] Keywords: landscape architecture, paludiculture, peat oxidation, raised bog ecosystem, ecosystem restoration, Landscape Machine, Bargerveen, Moor-Veenland The current agricultural land use and drainage of peatlands causes peat oxidation which results in CO2(-eq) emissions, soil subsidence, lowering of water- and soil quality and a lesser biodiversity. This degradation of peatlands […]

Read More PALUDI-CULTURE LANDSCAPE MACHINE

New research into a 21st century sublime relevant to environmental and landscape design

Historisch gezien is het idee van het sublieme vaak geassocieerd met grootse en verbazingwekkende natuur. Dit promotieonderzoek baant zich een weg naar een 21e eeuws idee van het sublieme, waarbij meer dissonante fenomenen een plek krijgen zoals verstoring van ecosystemen en klimaatverandering. Het onderwerp van het sublieme staat nog steeds symbool voor een zekere onmacht wanneer men wordt geconfronteerd met ‘negatieve’ esthetische ervaringen. Landschapsontwerpen zouden in dit ongemak kunnen bemiddelen door een passend subliem repertoire. Maar dan zal ook beter verklaard moeten worden wat de sublieme ervaring precies is en inhoudt.

Read More New research into a 21st century sublime relevant to environmental and landscape design

The Ems Full Hybrid

Over the last thirty years the Ems estuary has changed from an open and natural estuary into a highly controlled and disrupted system. Due to adaptations for the benefit of shipping transport and industry, the system has become a sludge importing system, resulting in a brown and turbid estuary with zero oxygen production and an ever-decreasing […]

Read More The Ems Full Hybrid